คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

Acerpure Cool AC551-50W

ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเริ่มต้นได้
สาเหตุ
ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ

วิธีแก้ไข
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับแล้ว
ปุ่มต่างๆ บนแผงควบคุมไม่ตอบสนอง
สาเหตุ
ฟังก์ชั่นล็อคอาจเปิดอยู่

วิธีแก้ไข
โปรดกดปุ่มความเร็วเครื่องกรองค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดฟังก์ชันล็อค
อากาศภายในอาคารยังคงแสดงไฟสีแดงและไม่สามารถทำให้บริสุทธิ์ได้

สาเหตุ
อาจมีฝุ่นหรืออนุภาคสะสมอยู่ในตัวกรองมากเกินไป
วิธีแก้ไข
กรุณาทำความสะอาดแผ่นกรองของเครื่องฟอกอากาศ หรือเปลี่ยนแผ่นกรองโดยตรง


สาเหตุ
อาจมีเศษผงอื่นๆ อยู่รอบๆ ผลิตภัณฑ์
วิธีแก้ไข
กรุณาเช็ดรอบๆ ผลิตภัณฑ์.


สาเหตุ
ผลิตภัณฑ์วางอยู่ที่มุม
วิธีแก้ไข
โปรดย้ายผลิตภัณฑ์และวางไว้ที่อื่น


สาเหตุ
อาจมีการระบายอากาศมากเกินไป
วิธีแก้ไข
กรุณาวางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ในร่มที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน และหลีกเลี่ยงการวางไว้ใกล้กับหน้าต่างที่มีอากาศถ่ายเท


สาเหตุ
อากาศภายในอาคารอาจมีมลพิษรุนแรง
วิธีแก้ไข
กรุณาระบายอากาศในห้องก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้

สินค้ามีเสียงดัง

สาเหตุ
ฝุ่นอาจสะสมอยู่ในพัดลมหมุนเวียน
วิธีแก้ไข
กรุณาทำความสะอาดหน้าปัดของเครื่องหมุนเวียนอากาศ


สาเหตุ
อาจมีสิ่งของติดอยู่ในพัดลมหมุนเวียน
วิธีแก้ไข
กรุณาทำความสะอาดหน้าปัดของเครื่องหมุนเวียนอากาศ


สาเหตุ
พื้นและโต๊ะที่วางผลิตภัณฑ์ไม่เท่ากันหรือไม่เสถียร
วิธีแก้ไข
วางย้ายผลิตภัณฑ์ไปที่พื้นเรียบหรือบนโต๊ะ

ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอป acerpure Life

สาเหตุ
ปลั๊กไฟอาจเสียบปลั๊กไม่ถูกต้อง
วิธีแก้ไข
กรุณาเสียบปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์นี้ในเต้าเสียบอย่างถูกต้อง


สาเหตุ
Wi-Fi (เราเตอร์ไร้สาย) ที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์อาจทำงานไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข
1. โปรดปิดเราเตอร์ไร้สายแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
2. โปรดยืนยันว่าเราเตอร์ไร้สายมีปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่

ไม่สามารถลงทะเบียนหรือใช้งานผลิตภัณฑ์จากแอป acerpure Life

สาเหตุ
Wi-Fi (เราเตอร์ไร้สาย) ที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์อาจทำงานไม่ถูกต้อง
วิธีแก้ไข
โปรดวางเราเตอร์แบบไร้สายให้ใกล้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น


สาเหตุ
Wi-Fi (เราเตอร์ไร้สาย) ที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์อาจทำงานไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข
1. โปรดปิดเราเตอร์ไร้สายแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
2. โปรดยืนยันว่าเราเตอร์ไร้สายมีปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่

แอปผลิตภัณฑ์และ acerpure Life มีความเข้มข้นของฝุ่นต่างกัน

สาเหตุ
พวกเขาอาจกำลังตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่นที่แตกต่างกัน
วิธีแก้ไข
โปรดตรวจสอบว่าค่าที่แสดงบนแผงผลิตภัณฑ์เป็น PM1.0 หรือ PM2.5 เดียวกันกับที่แสดงในแอป acerpure Life


สาเหตุ
แอป acerpure Life อาจไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด

วิธีแก้ไข
โปรดไปที่ Google Play Store หรือ Apple App Store เพื่ออัปเดตแอป acerpure Life เป็นเวอร์ชันล่าสุด

ไม่สามารถใช้งานรีโมทคอนโทรลได้

สาเหตุ
แบตเตอรี่อาจหมด
วิธีแก้ไข
กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ (รุ่นที่ใช้: CR2032)


สาเหตุ
รีโมทคอนโทรลอาจไม่หันเข้าหาผลิตภัณฑ์โดยตรง

วิธีแก้ไข
โปรดเปลี่ยนมุมและตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลหันเข้าหาเครื่องรับโดยตรง

ไม่สามารถปิดไฟเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองได้
เพื่อให้การฟอกอากาศของคุณได้ผลดีที่สุด AC551 50W / AP551 50W จะมีไฟเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ เนื่องจากอายุการใช้งานของแผ่นกรองหมดอายุ และจะหยุดทำงานชั่วคราวหากคุณประเมินว่า ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นกรองชั่วคราว ในสถานะเปิดเครื่อง กดปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มความเร็วลมค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที เพื่อปิดไฟเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรอง และเปิด-ปิด เครื่องใหม่อีกครั้ง

Acerpure Cool AC551-50W

ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเริ่มต้นได้
สาเหตุ
ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ

วิธีแก้ไข
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับแล้ว
ปุ่มต่างๆ บนแผงควบคุมไม่ตอบสนอง
สาเหตุ
ฟังก์ชั่นล็อคอาจเปิดอยู่

วิธีแก้ไข
โปรดกดปุ่มความเร็วเครื่องกรองค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดฟังก์ชันล็อค
อากาศภายในอาคารยังคงแสดงไฟสีแดงและไม่สามารถทำให้บริสุทธิ์ได้

สาเหตุ
อาจมีฝุ่นหรืออนุภาคสะสมอยู่ในตัวกรองมากเกินไป
วิธีแก้ไข
กรุณาทำความสะอาดแผ่นกรองของเครื่องฟอกอากาศ หรือเปลี่ยนแผ่นกรองโดยตรง


สาเหตุ
อาจมีเศษผงอื่นๆ อยู่รอบๆ ผลิตภัณฑ์
วิธีแก้ไข
กรุณาเช็ดรอบๆ ผลิตภัณฑ์.


สาเหตุ
ผลิตภัณฑ์วางอยู่ที่มุม
วิธีแก้ไข
โปรดย้ายผลิตภัณฑ์และวางไว้ที่อื่น


สาเหตุ
อาจมีการระบายอากาศมากเกินไป
วิธีแก้ไข
กรุณาวางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ในร่มที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน และหลีกเลี่ยงการวางไว้ใกล้กับหน้าต่างที่มีอากาศถ่ายเท


สาเหตุ
อากาศภายในอาคารอาจมีมลพิษรุนแรง
วิธีแก้ไข
กรุณาระบายอากาศในห้องก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้

สินค้ามีเสียงดัง

สาเหตุ
ฝุ่นอาจสะสมอยู่ในพัดลมหมุนเวียน
วิธีแก้ไข
กรุณาทำความสะอาดหน้าปัดของเครื่องหมุนเวียนอากาศ


สาเหตุ
อาจมีสิ่งของติดอยู่ในพัดลมหมุนเวียน
วิธีแก้ไข
กรุณาทำความสะอาดหน้าปัดของเครื่องหมุนเวียนอากาศ


สาเหตุ
พื้นและโต๊ะที่วางผลิตภัณฑ์ไม่เท่ากันหรือไม่เสถียร
วิธีแก้ไข
วางย้ายผลิตภัณฑ์ไปที่พื้นเรียบหรือบนโต๊ะ

ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอป acerpure Life

สาเหตุ
ปลั๊กไฟอาจเสียบปลั๊กไม่ถูกต้อง
วิธีแก้ไข
กรุณาเสียบปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์นี้ในเต้าเสียบอย่างถูกต้อง


สาเหตุ
Wi-Fi (เราเตอร์ไร้สาย) ที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์อาจทำงานไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข
1. โปรดปิดเราเตอร์ไร้สายแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
2. โปรดยืนยันว่าเราเตอร์ไร้สายมีปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่

ไม่สามารถลงทะเบียนหรือใช้งานผลิตภัณฑ์จากแอป acerpure Life

สาเหตุ
Wi-Fi (เราเตอร์ไร้สาย) ที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์อาจทำงานไม่ถูกต้อง
วิธีแก้ไข
โปรดวางเราเตอร์แบบไร้สายให้ใกล้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น


สาเหตุ
Wi-Fi (เราเตอร์ไร้สาย) ที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์อาจทำงานไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข
1. โปรดปิดเราเตอร์ไร้สายแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
2. โปรดยืนยันว่าเราเตอร์ไร้สายมีปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่

แอปผลิตภัณฑ์และ acerpure Life มีความเข้มข้นของฝุ่นต่างกัน

สาเหตุ
พวกเขาอาจกำลังตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่นที่แตกต่างกัน
วิธีแก้ไข
โปรดตรวจสอบว่าค่าที่แสดงบนแผงผลิตภัณฑ์เป็น PM1.0 หรือ PM2.5 เดียวกันกับที่แสดงในแอป acerpure Life


สาเหตุ
แอป acerpure Life อาจไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด

วิธีแก้ไข
โปรดไปที่ Google Play Store หรือ Apple App Store เพื่ออัปเดตแอป acerpure Life เป็นเวอร์ชันล่าสุด

ไม่สามารถใช้งานรีโมทคอนโทรลได้

สาเหตุ
แบตเตอรี่อาจหมด
วิธีแก้ไข
กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ (รุ่นที่ใช้: CR2032)


สาเหตุ
รีโมทคอนโทรลอาจไม่หันเข้าหาผลิตภัณฑ์โดยตรง

วิธีแก้ไข
โปรดเปลี่ยนมุมและตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลหันเข้าหาเครื่องรับโดยตรง

ไม่สามารถปิดไฟเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองได้
เพื่อให้การฟอกอากาศของคุณได้ผลดีที่สุด AC551 50W / AP551 50W จะมีไฟเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ เนื่องจากอายุการใช้งานของแผ่นกรองหมดอายุ และจะหยุดทำงานชั่วคราวหากคุณประเมินว่า ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นกรองชั่วคราว ในสถานะเปิดเครื่อง กดปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มความเร็วลมค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที เพื่อปิดไฟเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรอง และเปิด-ปิด เครื่องใหม่อีกครั้ง