คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

acerpure clean SV552-10W

เครื่องไม่เปิด
สาเหตุ

ผลิตภัณฑ์มีพลังงานเหลือเพียงพอหรือไม่

วิธีแก้ไข

โปรดตรวจสอบโดยดูที่ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่บนผลิตภัณฑ์นี้ และทําการชาร์จไฟหากแบตเตอรี่เหลือน้อย


สาเหตุ

หัวดูดของผลิตภัณฑ์มีวัสดุแปลกปลอมอุดตันหรือไม่

วิธีแก้ไข

โปรดนำวัสดุแปลกปลอมออกจากหัวดูด

ผลิตภัณฑ์มีแรงดูดอ่อนกว่าปกติ
สาเหตุ

มีฝุ่นในกล่องเก็บฝุ่นหรือตัวกรองมากเกินไปหรือไม่

วิธีแก้ไข

โปรดทำความสะอาดกล่องเก็บฝุ่นและตัวกรอง


สาเหตุ

มีผม ขน หรือคราบกลิ่นอื่น ๆ ติดอยู่ในหัวดูด

วิธีแก้ไข

โปรดทำความสะอาดหัวดูด

ผลิตภัณฑ์มีเสียงดังมากเกินไป ในขณะทำงาน หรือผลิตภัณฑ์มี เสียงดังผิดปกติ
สาเหตุ

หัวดูดหรือท่อต่อของผลิตภัณฑ์มีวัสดุแปลก ปลอมอุดตันอยู่หรือไม่

วิธีแก้ไข

โปรดน่าวัสดุแปลกปลอมที่อุดดันหัวดูด หรือท่อต่อออก

หัวดูดไม่หมุนหรือไฟ LED ไม่คิด
สาเหตุ

มีผม ขน หรือคราบกลิ่นอื่น ๆ ติดอยู่ในหัวดูด

วิธีแก้ไข

โปรดทำความสะอาดหัวดูด


สาเหตุ

มีผม ขน หรือคราบกลิ่นอื่น ๆ ติดอยู่ในหัวดูด

วิธีแก้ไข

ตรวจสอบว่าประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้น อย่างถูกต้องแล้ว

ไฟแบตเตอรี่กะพริบถี่ ๆ
สาเหตุ

คุณใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือไม่

วิธีแก้ไข

เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ โปรดใช้อะแคปเดอร์ จ่ายไฟท์ acerpure ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์